DISTRIBUTION OF HYGIENE KIT MATERIALS

Date

Ang pagbibigay ng hygiene materials sa mga mag-aaral ng Mandaluyong Addition Hills ay labis na mahalaga.  Karamihan sa aming mga mag-aaral ay hindi kayang magkaroon ng kanilang sariling hygiene kit.  Ang proyektong ito ng Hands On Manila ay pagpapatunay na dapat nating isaalang-alang ang kalusugan ng mga mag-aaral. Kahit sa murang edad ay naituturo natin sa ating mga mag-aaral ang kahalagan ng personal hygiene.”

More
articles